Mblidhet Bordi i FBK-së, merren vendime të rëndësishme për klubet

Mblidhet Bordi i FBK-së, merren vendime të rëndësishme për klubet

Bordi i Federatës së Basketbollit të Kosovës (FBK) në mbledhjen e mbajtur më 30.08.2023 në Prishtinë ka shqyrtuar situatën aktuale në basketbollin kosovar dhe ka marrë disa vendime të rëndësishme.

Ndër të tjera, FBK ka vendosur që klubet e Superligës së Meshkujve dhe Superligës së Femrave që ende nuk i kanë plotësuar Kriteret për Licencim dhe Garim  për edicionin e ri ta bëjnë këtë jo më larg se data 04 shtator. Pas kësaj date nuk do të ketë më afat shtesë nga Bordi i FBK-së.

Ja të gjitha vendimet e Bordit të FBK-së:

1. I ka miratuar Propozicionet dhe Rregulloren e Garave për edicionin

2023/24.

2. E ka miratuar Rregulloren e Komisionit të Garave të FBK-së.

3. E ka miratuar Rregulloren për Kalim dhe Regjistrim në FBK.

4. E ka miratuar Rregulloren Disiplinore të FBK-së.

5. E ka miratuar Rregulloren e Marketingut të FBK-së.

6. E ka miratuar Rregulloren për Financa në FBK.

7. E ka miratuar Rregulloren për Licencim dhe Garim në FBK.

8. E ka miratuar Rregulloren mbi Punën e Komisionit të Arbitrazhit të FBK￾së.

9. E ka miratuar Rregulloren mbi të Drejtat dhe Transmetimet Audio￾Vizuale të FBK-së.

10. E ka miratuar Doracakun për Shfrytëzimin e Hapësirave Reklamuese

LED.

11. I ka miratuar Kalendarët e Garave për edicionin e ri 2023/24.

12. E ka miratuar kërkesën e KB Llapi për inkuadrim në Ligën e Dytë të

Meshkujve.

13. E ka miratuar kërkesën e KB KEKU për inkuadrim në Ligën e Dytë të

Meshkujve.

14. E ka miratuar kërkesën e KB AS Prishtina për rikthim në Ligën e Parë të


Meshkujve pas largimit të KB Prishtina e Re me plotësimin e kritereve të

përcaktuara nga Bordi i FBK-së për plotësimin e një vendi vakant në këtë

ligë.

15. E ka refuzuar kërkesën e KBF Peja 03 për zgjerim të formatit të Superkupës së Femrave për këtë edicion

16. E ka refuzuar kërkesën e KB Happy Dukagjini për inkuadrim në Ligën e

Parë të Meshkujve pas mos-plotësimit të kritereve të përcaktuara nga

Bordi i FBK-së.

17. Ka vendosur që klubet e Superligës së Meshkujve dhe Superligës së

Femrave që ende nuk i kanë plotësuar Kriteret për Licencim dhe Garim

për edicionin e ri ta bëjnë këtë jo më larg se data 04 shtator. Pas kësaj

date nuk do të ketë më afat shtesë nga Bordi i FBK-së.

18. Ka vendosur që klubet e Ligës së Parë të Meshkujve dhe Ligës së Parë të

Femrave që ende nuk i kanë plotësuar Kriteret për Licencim dhe Garim

për edicionin e ri ta bëjnë këtë jo më larg se data 08 shtator. Pas kësaj

date nuk do të ketë më afat shtesë nga Bordi i FBK-së.

19. Ka vendosur që konkursi për organizim të Superkupës së Meshkujve dhe

Superkupës së Femrave të hapet nga data 31 gusht deri më 06 shtator..

20. Ka vendosur që klubeve të Superligës së Meshkujve konform Rregullores

Mbi të Drejtat dhe Transmetimet audio-vizuale nga fondi i pjesëmarrjes

tu ndajë vlerën nga 3,000.00 (tre mijë) Euro. Klubet që kanë obligime

ndaj FBK-së do tu zbatohet menjëherë kjo shumë.

Lexo edhe

Video