Margarina Floil me cilësi të larta ushqyese

Margarina Floil me cilësi të larta ushqyese

Margarina Floil është margarina me cilësi shumë të larta ushqyese.

Brenda paketimi të margarinës Floil ju mund të gjeni këto veti karakteristike, që e bëjnë të dallueshëm nga margarinat tjera në treg.

– Nëse ju përdorini margarinën Floil, organizimi juaj pasurohet me vitaminë A.
– Margarina Floil përmban shumë antioksidant.


– Ka shumë vitaminë E dhe K.
– Është edhe burim i energjisë.
– E mbi gjithë është prodhim vendor.

Këto veti bëjnë që margarina Floil të përshtatet për përdorim nga të gjitha grup-moshat.

Përdor margarinë Floil për të ngritur cilësinë e ushqimit të shëndetshëm!

error: