LVV mban mbledhjen e këshillit të organizatës gratë për Vetëvendosje