Lista Serbe përmes përvetësimit të komuniteteve të tjera po tenton të bllokojë sistemin në Kosovë

Deklarata e mëhershme të kryetarit të Listës Serbe, Goran Rakiq, se ata do të luftojnë edhe për interesat e goranëve, boshnjakëve dhe romëve, janë parë me shumë dyshime në vend. Për disa, kjo deklaratë është një parapërgatitje për një skenar të Listës Serbe për të kontrolluar komunitetet e tjera pakicë në Kuvendin e Kosovës, duke … Continue reading Lista Serbe përmes përvetësimit të komuniteteve të tjera po tenton të bllokojë sistemin në Kosovë