“Labirint Teli” projekti më i ri i fëmijëve të kopshtit “Mia”