Kurti: Po punojnë në krijimin e njësisë për përkthim e harmonizim

Kosova nga viti në vit ka përmirësim në respektimin e dy gjuhësisë dhe shumëgjuhësisë, u tha në tryezën me temën “Kosova si shoqëri shumëgjuhëshe”, organizuar nga Qendra për Dialog Humanitar.

Albin Kurti derisa u shpreh i lumtur që është kryeministër i një shteti që flet shumë gjuhë, theksoi po punojnë në krijimin e një njësie të përkthimit dhe harmonizimit e cila do të funksionalizohet këtë vit.  Ai tha se mësimi i gjuhëve të të tjerëve lehtëson komunikimin dhe i afron njerëzit.

“Po punojmë bashkë për krijimin e një njësie për përkthim dhe harmonizimin brenda zyrës së kryeministrit, do të funksionalizimet brenda vitit e të sigurojmë kësisoj përkthime të ligjeve dhe akteve nënligjore në gjuhët zyrtare të Kosovës…. Si shtet që synon BE-në, mes të tjerash, duhet të synojmë edhe zgjerimin e njohurive të gjuhëve të njërit-tjetrit dhe gjuhës së Evropës. Umberto Eko thotë se gjuha e Evropës është përkthimi, pa mundësinë për përkthime dhe pa këto dëgjuese që i keni një pjesë e juaja ne mbetemi memecë para një prej kërkesave kryesore të  botës në shekullin 21 që është komunikimi…..Besoj që për këtë brez që është në banka shkollore mund të krijojmë një shoqëri linguistike shumëgjuhësore me respekt për diversitetin ndëretnik dhe kulturor, ligjet tona për gjuhë garantojnë se të gjithë qytetarët, jo vetëm që të keni mundësi të kryejnë punë administrative në gjuhën e tyre amtare, por mbi të gjitha të ndihen rehat dhe të respektuar në Kosovën tonë të përbashkët”, tha ai.


Zëvendëskryeministrja për Çështje të Pakicave dhe të Drejtat e Njeriut, Emilia Rexhepi tha se Kosova si vend multi-etnik e  demokratik duhet të respektojë gjuhën amtare të secilit qytetar. Ajo tha se në nivel lokal nuk po respekton shumë përdorimi i dy gjuhëve zyrtare.

“Gjuha është mjet i kuptimit dhe e drejtë individuale. Çfarëdo mosbesimi dhe pasigurie e kufizon qasjen në çfarëdo lloj informate apo shërbimi publik…Ne si qeveri paraqesim teorinë e përfshirjes së barabartë të të gjitha komuniteteve në shoqërinë kosovare, mbështesim dhe respektojmë dhe në mënyrë institucionale japim mbështetje për gjuhët zyrtare në Kosovës, shfrytëzimit të të njëjta  punojmë me mekanizmat në mënyrë që komunat tona në nivel lokal të zbatojmë dy gjuhësinë, kemi pasur së fundmi me kryeministrin takim me kryetarët e komunave dhe pothuajse asnjë komunë në Kosovë nuk i përdor të dy gjuhët”, u shpreh ajo.

Ministri i Administrimit dhe Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi tha se dikasteri që ai udhëheq është e fokusuar dhe ka prioritet shumëgjuhësinë.

“MAPL ka prioritizuar përdorimin e gjuhëve si një prej kushteve që duhet  përmbushur komunat për t’i kontribuar zbatimit të programit kombëtar për MSA-në, në mënyrë që kjo çështje të zbatohet shumë seriozisht në nivel lokal. Ligji për gjuhët garantohet që në së paku 5% të komuniteteve jo shumicë gjuha e tyre të ketë statusin zyrtar në këtë komunë… Nga viti në vit ka përmirësim në respektimin e dy gjuhësisë apo edhe më shumëgjuhësisë, ka edhe më shumë vullnet edhe nga ana e nivelit lokal, por edhe nga niveli qendror mbetet të bëhet më shumë në mbështetje të nivelit lokal”,  theksoi Krasniqi.

Lexo edhe

Video