Kryeministri Kurit dhe ministri Murati vizitojnë ATK-në