KPK i kërkon Avokatit të Popullit referimin e Ligjit për KPK-në në Kushtetuese

Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK), ka njoftuar se ka bërë kërkesë në Institucionin e Avokatit të Popullit për referimin e Ligjit të ndryshuar për KPK-në në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, Këshilli Prokurorial, njofton se komentet e tij ndërlidhen me evidentimet konkrete të shkeljeve kushtetuese dhe ligjore që janë bërë me anë të … Continue reading KPK i kërkon Avokatit të Popullit referimin e Ligjit për KPK-në në Kushtetuese