KosovaPress – Konkurs

KosovaPress – Konkurs

Agjencia e lajmeve KosovaPress, për nevojat e saj, shpall konkurs për këto vende të lira pune:

Dy (2) redaktorë

Një (1) gazetar në desk

Dy (2) gazetarë të ekonomisë

Një (1) moderatore/autore për emisionin “Foleja”

Detyrat dhe kriteret për pozitën “redaktor”:

– Duhet ta ketë të përfunduar shkollimin e lartë për gazetari – ose degë të përafërta

– Duhet të ketë të paktën 5 vite përvojë pune në gazetari

– Duhet të ketë njohuri të gjuhës angleze (e obliguar)

– Të ketë vetiniciativë dhe aftësi të mira komunikimi

– Të jetë i aftë të punojë nën presion

– Redakton tekstet dhe i poston ato në uebfaqen e KosovaPress

– Kryen detyra të tjera sipas kërkesës së kryeredaktorit

Detyrat dhe kriteret për pozitën “gazetar në desk”:

– Duhet të ketë të përfunduar shkollimin e lartë për gazetari

– Duhet të ketë përvojë pune


– Të ketë njohuri të gjuhës angleze (e obliguar)

– Të jetë i aftë të punojë nën presion

– Të ketë vetiniciativë dhe aftësi të mira komunikimi

– Kryen detyra të tjera sipas kërkesës së kryeredaktorit apo redaktorit

Detyrat dhe kriteret për pozitën “gazetar i ekonomisë”:

– Duhet të ketë të përfunduar shkollimin e lartë për gazetari

– Duhet të ketë përvojë pune, sidomos në fushën që mbulon – ekonomi

– Të ketë njohuri të gjuhës angleze (e obliguar)

– Të jetë i aftë të punojë nën presion

– Të ketë vetiniciativë dhe aftësi të mira komunikimi

Detyrat dhe kriteret për pozitën “moderatore/autore për emisionin ‘Foleja’”:

– Të ketë përvojë pune në realizimin e emisioneve

– Të ketë aftësi të mira prezantimi, komunikimi dhe organizimi

– Te jetë kreativ

– Të jetë i aftë të punojë nën presion

Të gjithë të interesuarit CV mund t’i dërgojnë në email adresë: [email protected]

Konkursi mbetët i hapur nga data 6 prill 2022 deri me datë 12 prill 2022.

Lexo edhe

Video