Konferencë për ecurinë e çështjes së Pjetër Shalës