Konferenca për pjesëmarrjen në Festivalin Olimpik Evropian Dimëror për të Rinj (EYOF) Vuokatti 2022