Konferenca lidhur me mjekun e parë që bëri pantetimin në lëmin e mjekësisë në Kosovë