Komisioni shqyrton listën e kandidatëve për anëtarë të Bordit të RTK-së