Komisioni Ad hoc shqyrton listën e kandidatëve të propozuar për anëtarë të Bordit të RTK-së