KGJK kërkon anulimin e vendimit për uljen e pagave

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) në mbledhjen e jashtëzakonshme sot ka marrë vendim për reduktimin e punës së gjykatave dhe të njëjtat do të punojnë vetëm për shërbimet esenciale dhe ka kërkuar nga Qeveria e Kosovës të anulojë vendim për uljen e pagave. Kryesuesi i KGJK-së, Albert Zogaj ka thënë se nëse qeveria nuk e … Continue reading KGJK kërkon anulimin e vendimit për uljen e pagave