KE miraton Programin Operativ për Kërkim, Inovacion me buxhet prej 2,14 miliardë levë

KE miraton Programin Operativ për Kërkim, Inovacion me buxhet prej 2,14 miliardë levë

Komisioni Evropian (KE) ka miratuar Programin Operativ të Kërkimit, Inovacionit dhe Digjitalizimit për Transformimin e zgjuar për periudhën 2021-2027 me një buxhet prej 2.14 miliardë levë, tha të martën zyra e shtypit e Ministrisë së Inovacionit dhe Rritjes.

Programi u prezantua në Bruksel më 26 tetor dhe mori miratimin më 5 dhjetor – një kohë rekord e shkurtër, tha ministria. U miratua gjithashtu Programi i ri Operacional i Konkurrueshmërisë dhe Inovacionit në Ndërmarrjet 2021-2027 me një buxhet prej afro 3 miliardë levë. Ai është dërguar nga Ministria në Komisionin më 16 gusht dhe është miratuar më 3 tetor.

Ministria e Inovacionit dhe Rritjes do të menaxhojë mbi 5 miliardë BGN gjatë periudhës 2021-2027. Zbatimi i dy programeve pritet të fillojë në fillim të vitit 2023.

600 milionë levë të tjerë po përdoren deri në fund të 2022 sipas Planit Kombëtar të Rimëkëmbjes dhe Rezistencës, sipas të cilit ministria ka hapur tashmë dy programe – për modernizimin e teknologjisë dhe Informacionin dhe Zgjidhjet e teknologjive të komunikimit dhe siguria kibernetike.

Programi do të jetë i hapur për universitetet, organizatat kërkimore, ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme (SME) dhe kompanitë e mëdha në bashkëpunim me SME-të. Disa nga masat do të jenë të hapura për pjesëmarrjen e përbashkët të të lartpërmendurve me OJQ-të, ndërmarrjet e mëdha dhe komunat. Programi ka dy prioritete – “Zhvillimi i qëndrueshëm i ekosistemit bullgar të kërkimit dhe inovacionit” dhe “Transformimi digjital i sektorit publik”.

Prioriteti i parë do të zhvillojë Qendrat e Ekselencës dhe Qendrat e Kompetencës tashmë të krijuara, të mbështesë vendosjen e teknologjisë, transferimin e njohurive dhe të shkurtojë rrugën nga kërkimi në inovacion.


Projektet që janë vlerësuar me “Vulën e Ekselencës” në kuadër të programeve të KE-së për Evropën Digjitale dhe Horizon Europe do të financohen gjithashtu. Investimet do të bëhen në programet e inovacionit industrial për të zhvilluar teknologji për t’i bërë rajonet më konkurruese dhe neutrale ndaj klimës.

Prioriteti i dytë do të financojë digjitalizimin e sektorit publik, rritjen e sigurisë kibernetike në administratë, krijimin e hapësirave të të dhënave, qasjen e hapur në shkencë, etj.

Programi përmban tri ndërhyrje strategjike. E para është për 140 milionë levë për të ndërtuar një rrjet kombëtar prej 12 qendrash digjitale dhe inovative – aleanca midis biznesit, organizatave kërkimore dhe universiteteve, OJQ-ve dhe ndërmjetësve të teknologjisë dhe biznesit. E dyta – për mbi 280 milionë levë – i kushtohet zhvillimit të Qendrave të Ekselencës dhe Qendrave të Kompetencës të ndërtuara në kuadër të Programit Operativ Shkencë dhe Edukim për Rritje të zgjuar (2014-2020).

Ndërhyrja e tretë strategjike për 50 milionë levë është një skemë kupon për SME-të për të promovuar bashkëpunimin dhe për të shfrytëzuar potencialin në Qendrat e Përsosmërisë, Qendrat e Kompetencës, faqet e Udhërrëfyesit të Infrastrukturës Shkencës Kombëtare dhe organizatave dhe universiteteve të tjera kërkimore.

Me programin e fundit të miratuar, fondet e miratuara për Bullgarinë nga KE, në kuadër të mandatit të kabinetit kujdestar, bëhen 9 me një shumë totale mbi 16.2 miliardë levë.

Në vitin 2023, Bullgaria do të marrë financime deri në 3.4 miliardë leva nga buxheti vjetor i Bashkimit Evropian. Fondet do të jenë në kuadër të programeve operative nga periudha e fundit programore 2014-2020, tha eurodeputeti Andrey Novakov në një intervistë për BTA.

Lexo edhe

Video