KE miraton programin bullgar për konkurrencë dhe inovacione në ndërmarrje

KE miraton programin bullgar për konkurrencë dhe inovacione në ndërmarrje

Komisioni Evropian (KE) ka miratuar Programin e Bullgarisë për Konkurrueshmërinë dhe Inovacionet në Ndërmarrjet, i cili do të disbursojë 1.49 miliardë euro ndërmjet 2021 dhe 2027, njoftoi Përfaqësimi i Komisionit Evropian në Bullgari.

Programi ofron mbështetje të synuar për kompanitë bullgare për trajtimin e fushave kryesore, të cilat vonojnë transformimin e ekonomisë bullgare në një ekonomi inovative, dixhitale, me emetime të ulëta të karbonit dhe përdorim efikas të burimeve.

Më shumë se 85 për qind e buxhetit të programit, ose 1.28 miliard euro, janë synuar për shërbimet e vogla dhe të mesme.

Qëllimet kryesore të programit janë të arrihet një rritje e zgjuar dhe e qëndrueshme e ekonomisë bullgare, si dhe një transformim industrial dhe dixhital i vendit.

Prioritete të tjera përfshijnë zhvillimin dhe rritjen e kapaciteteve për kërkime dhe inovacione dhe futjen e teknologjive të avancuara; nxitja e rritjes së qëndrueshme, hapja e vendeve të punës, globalizimi dhe konkurrueshmëria dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme; garantimi i përfitimeve të tranzicionit dixhital; një tranzicion drejt ekonomisë rrethore dhe efikase të energjisë.


Në kuadër të programit, aktivitetet që do të mbështeten janë: mbështetja për inovacionet e sipërmarrjeve fillestare dhe me zhvillim të shpejtë në fushën e industrive të teknologjisë së lartë, nxitja e dixhitalizimit, duke përfshirë garantimin e sigurisë kibernetike dhe zhvillimin e teknologjive, të nevojshme për kalimin në Industrinë 4.0; mbështetje për futjen e teknologjive me karbon të ulët dhe efikase të energjisë; çertifikimi i sistemeve të menaxhimit të energjisë dhe stimujve për BRE; asistencë për NVM-të në futjen e teknologjive për përdorim efikas të burimeve natyrore, rritjen e përqindjes së riciklimit, përmirësimin e teknologjive për menaxhimin e mbetjeve dhe inkurajimin e partneriteteve ndërmjet partneriteteve dhe shkëmbimin e praktikave të mira.

Rreth 35% e buxhetit të Programit do të zbatohet nëpërmjet instrumenteve financiare si garancitë e kredive bankare dhe investimet kapitale në të gjitha fazat e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla e të mesme. Kjo do të garantojë një përdorim më efikas dhe të qëndrueshëm të burimeve të BE-së në mbështetje të projekteve që gjenerojnë të ardhura dhe kursime.

Ndryshe, Komisioni Evropian miratoi sot Programin e Lidhjes së Transportit, infrastruktura e parë e madhe në periudhën aktuale të programit.

KE do të ndajë 1.61 miliardë euro, të destinuara për investime që promovojnë përdorimin e llojeve mjedisore të transportit dhe karburanteve alternative.

Kjo do të përmirësojë gjithashtu cilësinë e infrastrukturës rrugore, hekurudhore dhe detare dhe do të ndihmojë në uljen e ndikimit të dëmshëm të transportit në mjedis. /BTA

Lexo edhe

Video