Ja kush ka të drejt të lëvizë brenda dhe jashtë karantinës

Ja kush ka të drejt të lëvizë brenda dhe jashtë karantinës

Kryetari i komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti ka publikuar kategoritë që kanë të drejtë të lëvizin brenda dhe jashtë karantinës, sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Tregtisë.
Këto janë kategoritë që kanë të drejt të lëvizin.

Profesionistet shendetesor
Bashkepunetoret shendetesor
Barnatoret, sipas orarit të kujdestarisë që e vendos Ministria e Shëndetësisë, AKPPM dhe Oda e Farmacistëve të Kosovës;
Bashkesite Fetare, Hortilultura, Funeralet
Kryqi i Kuq

Sektori i Sigurise
– Policia, IPK
– Ushtria
– AKI
– AME
– Kompanite e Sigurimit Fizim (private)
– Aviacioni: AShNA, AACK, Aeroportet
– Inspektoratet, qendror dhe lokal
– Sherbimi Korrektues (Gardianet)

Sherbimet Publike
– Pastrimi, mirembajtja, DDD (publike dhe private)
– KEK, KEDS, KOSTT, KESCO, Ujesjelles-kanalizim, Iber-Lepenci, Telekomi, Posta, Internet
– Media: TV, Radio, Portale
– Institucionet financiare
– Miniera
– Transporti i Zyrtareve (jo i udhetareve)
– Transporti i Mallerave

Administrata
– Stafi esencial i Administrates Qendrore
– Stafi esencial i Administrates Komulae


Trupa Diplomatike

2. Kompanitë e prodhimit, transmetimit e shpërndarjes së energjisë: KEK, KOSTT, KEDS, dhe ate vetëm për ekipet e veçanta për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

3. Ndërmarrjet t Ujësjellësëve Regjional dhe ate vetëm për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

4. Kompanitë e komunikimeve elektronike: Telekomi i Kosovës sh.a. dhe kompanive tjera që operojnë në këtë fushë dhe ate vetëm për ekipet e veçanta për mirëmbajtje të domosdoshme e intervenime;

5. Kompanitë të menaxhimit të deponive, pastrimit, mirëmbajtjes, higjienës e të dezinfektimit të rrugëve, shesheve e ndërtesave;

Lexo edhe

Video

error: