Jetësohet iniciativa e parë për themelimin e Qendrës Rajonale-Ballkanike

Jetësohet iniciativa e parë për themelimin e Qendrës Rajonale-Ballkanike

Pasur parasysh nevojën për një qendër nacionale të trajnimit dhe certifikimit të punëtorëve, Oda Ekonomike e Kosovës ka realizuar një varg takimesh me palë relevante për jetësimin e iniciativës për themelimin e Qendrës Rajonale për Trajnime dhe Certifikime, e cila gjendet në Ferizaj.

Meqë Oda Ekonomike e Kosovës është anëtare dhe njëkohësisht udhëheqëse e Forumit Investiv të Odave Ekonomike të Ballkanit Perëndimor (CIF), kryetari i OEK-ut Lulzim Rafuna pas takimeve të bordit menaxhues të CIF, ka inicuar themelimin e qendrës rajonale-ballkanike të trajnimeve dhe certifikimeve, me bazë në Ferizaj.


Në njoftim thuhet se kryetari Rafuna realizoi takim me nënkryetarin e Ferizajit Lulzim Aliu si vazhdimësi e takimeve me kryetarin e Komunës së Ferizajit Agim Aliu, për mbështetje për marrje në shfrytëzim të Qendrës së Trajnimeve në Greme.

“Ky vendim me të gjithë partnerët mbështetës vendor dhe ndërkombëtar do të finalizohet në takimin e radhës së bordit menaxhues të Odave të Ballkanit Perëndimor. Kjo qendër do të shërbejë për të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, për të trajnuar dhe certifikuar punëtorët e ndërmarrjeve që janë pjesë e këtyre ekonomive. Kjo do të ndikonte në përmirësimin e bashkëpunimit rajonal, qoftë aspektin e edukimit, ekonomik dhe atë social”, thuhet në njoftim.

Lexo edhe

Video