Ja masat që vlejnë për tërë territorin e Republikës së Kosovës

Qeveria e Kosovës ka mbajtur mbledhje korresponduese në të cilën është marrë vendim për masa të reja për mbrojtjen nga pandemia COVID-19. Më poshtë gjeni masat të cialt vlejnë për tërë territorin e Republikës së Kosovës. Të gjithë qytetarët e huaj të cilët hyjnë në Republikën e Kosovës (RKS), e që vijnë nga vendet me … Continue reading Ja masat që vlejnë për tërë territorin e Republikës së Kosovës