Ja masat që vlejnë për komunat me rrezik të mesëm të përhapjes së infeksionit (zonat e verdha)

Me vendim të ri qeveritar të gjitha komunat kategorizohen në tri grupe sipas shkallës së rrezikut nga përhapja e infeksionit: Komunat me rrezik të ultë –  deri në 75 persona të infektuar për 100,000 banorë brenda një javë (kategorizohen me ngjyrë të gjelbër); Komunat me rrezik të mesëm –  nga 76-150 persona të infektuar për … Continue reading Ja masat që vlejnë për komunat me rrezik të mesëm të përhapjes së infeksionit (zonat e verdha)