Ikonë amerikane për 115 vite!

Ikonë amerikane për 115 vite!

Më shumë se njëqind vite rrugëtim të suksesshëm duke i sjellë konsumatorëve

risi në shije dhe ekskluzivitet, brendi amerikan RC po shënon 115

vjetorin e themelimit të tij.

Shije të ndryshme të cilat u përshtatën çdo interesi të konsumatorëve dhe me


paketime të llojllojshme, e kanë përcjellë brendin amerikan gjatë rrugëtimit të

tij.

RC Cola do të vazhdojë të sjellë risi në industrinë e pijeve dhe të mbetet ikonë edhe në vitet pasuese.

Ky rrugëtim i suksesshëm padyshim që i dedikohet konsumatorëve tanë besnikë që na kanë shoqëruar dhe vazhdojnë të na shoqërojnë.

115 Years as an American icon!

Lexo edhe

Video

error: