IKD kërkon nga Qeveria Hoti të tërhiqet nga përzgjedhja e drejtorit të ri të PK-së

IKD kërkon nga Qeveria Hoti të tërhiqet nga përzgjedhja e drejtorit të ri të PK-së

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) reagoi ndaj vazhdimit të procesit të rekrutimit për pozitën e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Kosovës të shpallur me konkursin e datës 18 nëntor 2020 nga Ministria e Punëve të Brendshme përderisa për këtë konkurs ka një procedurë gjyqësore në proces.

Në këtë proces të rekrutimit, IKD thotë se është informuar se Komisioni respektiv ka përfunduar intervistimin e kandidatëve, madje duke shfrytëzuar ditët e vikendit për këtë qëllim. Pjesë e këtij procesi të rekrutimit ka qenë edhe Ambasada Britanike përmes Projektit për Rekrutimin e Pozitave të Larta, ndërsa në rolin e monitoruesve kanë qenë ICITAP, Zyra e Bashkimit Evropian dhe OJQ.

IKD vlerëson se vazhdimi i procesit për rekrutim për pozitën e drejtorit të përgjithshëm të PK-së nga Qeveria në detyrë, respektivisht MPB, në kohën kur është shpërbërë Kuvendi i Kosovës dhe ka një datë të caktuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme, dëshmon qëllimin e saj për të vazhduar kapjen e institucioneve të drejtësisë dhe sigurisë në Kosovë, duke synuar emërimin e personave të afërt me politikën.

“Praktikisht, Qeveria në detyrë, përmes vazhdimit të procesit të zgjedhjes së drejtorit të përgjithshëm të PK-së, tenton që për seancën e caktuar më 20 janar 2021 për vendosje lidhur me masën sigurisë për këtë konkurs, të krijojë një realitet të ri juridik përmes një gjendje të re faktike, duke pamundësuar kontrollin gjyqësor mbi një proces të kontestuar si dhe duke ndërhyrë drejtpërdrejtë si pushtet ekzekutiv në pushtetin gjyqësor, rrjedhimisht duke krijuar pasiguri juridike”, thotë IKD.

Për më tepër për shkak të ndjeshmërisë dhe rëndësisë, të cilën ka pozita e Drejtorit të Përgjithshëm të PK-së, në sistemin e sigurisë në vend, IKD kujton se Ligji për Policinë në nenin 37 paragrafi 3, ka përcaktuar se: “Nëse Drejtorit të Përgjithshëm dhe Zëvendësdrejtorëve të Përgjithshëm të Policisë iu përfundon mandati në vitin kalendarik të zgjedhjeve të përgjithshme, atëherë qëndrimi i tyre në detyrë do të zgjatet në mënyrë automatike për një (1) vit pas certifikimit të zgjedhjeve.”

IKD vlerëson se qëllimi i këtij neni është ruajtja e integritetit të pozitës së drejtorit të përgjithshëm të PK-së, duke pamundësuar keqpërdorimin e pozitës nga Qeveritë në detyrë, që para përfundimit të mandatit të zgjedhin të preferuarit e tyre.


IKD vlerëson se kjo qasje e Qeverisë Hoti, dëshmon tendencën e vazhdimit të politizimit dhe kapjes së sistemit e drejtësisë dhe sigurisë në Kosovë. Ndërsa, pjesëmarrja e Ambasadës Britanike në këtë proces, reflekton tentimin e Qeverisë në detyrë që ta legjitimojë një proces, të cilit i mungon në tërësi legjitimiteti.

“Qasja e Qeverisë Hoti është në kundërshtim edhe me vet Projektligjin për Qeverinë, proces ky i udhëhequr dhe finalizuar nga Qeveria Hoti në muajin gusht të vitit 2020. Gjatë muajit dhjetor të vitit 2020, kishte dhënë komente edhe Komisioni i Venecias sipas kërkesës së Qeverisë së Kosovës. Në nenin 31 të Projekt-Ligjit për Qeverinë, është përcaktuar se Qeveria në dorëheqje kryen vetëm aktivitetet e domosdoshme dhe të planifikuara me Planin vjetor të punës së Qeverisë dhe me ligjin vjetor për buxhetin, me përjashtim të aktiviteteve të listuara në këtë nen. Neni 31 paragrafi 1.3, ka përcaktuar në mënyrë taksative se Qeveria në detyrë ‘Nuk mund të inicion procedura të reja për emërimin në pozitat publike për të cilat është përgjegjëse sipas ligjeve të aplikueshme’”, vijon IKD.

Një qasje e tillë, sipas IKD-së, është e papranueshme dhe cenon rëndë besimin e publikut në një proces të pavarur, paanshëm dhe të drejtë të përzgjedhjes dhe emërimit të Drejtorit të Përgjithshëm të PK-së.

“Përveç qëllimit që ta përmbyllë konkursin për zgjedhjen e Drejtorit të Përgjithshëm të PK-së, Qeveria në detyrë, me hapa të ngutshëm, me të njëjtin qëllim, është duke udhëhequr disa procese të rekrutimit në pozita të larta të rëndësishme në disa institucione dhe ndërmarrje publike”, vijon komunikata.

IKD kërkon nga Qeveria Hoti, e cila është në detyrë, që të tërhiqet nga çdo përpjekje për të vazhduar procesin e përzgjedhjes të drejtorit të përgjithshme të PK-së dhe t’i hapë rrugë kontrollit gjyqësor të këtij procesi, duke respektuar parimet dhe standardet më të larta të sundimit të ligjit dhe qeverisjes së mirë, duke garantuar sigurinë juridike për të gjithë.

IKD kërkon nga Ambasada Britanike që të sqarojë publikun për rolin dhe nevojën për të vazhduar procesi i përzgjedhjes së drejtorit të përgjithshëm të PK-së, në kohë kur ka një kontestim të këtij konkursi në procedurë gjyqësore, si dhe udhëheqjen e një procesi për një ndër pozitat e larta më të rëndësishme nga një Qeverie në detyrë.

Lexo edhe

Video

error: