Homazhe për të nderuar ish-drejtorin e BKK, Ahmet Brahimaj