“Güriş”, gjigandi i energjisë së ripërtëritshme, i pari në fushën e PEE-ve

“Güriş”, gjigandi i energjisë së ripërtëritshme, i pari në fushën e PEE-ve

“GÜRIŞ Holding”, i cili është një nga kompanitë e pakta në Turqi, me investimet e tij në fushën e energjisë së ripërtëritshme me fuqi instaluese të PEE-ve prej 765.9 MW, vazhdon të jetë më i madhi në Turqi. GÜRIŞ Holding, i cili në fushën e energjisë së ripërtëritshme ka një total prej 12 parqe të energjisë së erës, 2 (64.8MW) prej tyre jashtë vendit dhe 10 (701.1 MW) tjera brenda vendit nën çatinë e saj me MOGAN Energji Holding, jep një kontribut të rëndësishëm në kapacitetin gjenerues të shtetit Turk.

“GÜRIŞ”, me investimet në rritje, në fushën e energjisë vendore dhe të ripërtëritshme, për nga fuqia instaluese e energjisë me erë tani është më i madhi në Turqi.

LIDERI I TURQISË, NË PRODHIMIN E ENERGJISË ELEKTRIKE NGA ENERGJIA E ERËS

Kompania pioniere “GÜRIŞ Holding”, me investimet e tij të brendshme dhe ato jashtme në fushën e energjisë së erës, renditet në vendin e parë midis kompanive gjeneruese të energjisë elektrike nga energjia e erës. “GÜRIŞ”, gjithashtu me përdorimin e  burimeve të pastra dhe të ripërtëritshme në prodhimin e energjisë elektrike, kontribuon në natyrë.


“GÜRIŞ”, me investimet e realizuara në energjinë e pastër dhe të ripërtëritshme vazhdon të punoj për shëndetin e njeriut; duke sjellë dobi mjedisit, duke siguruar furnizimin me energji, duke punuar në fushat e turizmit dhe shumë fusha tjera, përveç këtyre gjithashtu, vazhdon të jetë një burim punësimi me mundësitë e krijuara për vende të punës në industri dhe shumë fusha të tjera.

1065 MW, FUQIA TOTALE E INSTALUAR BRENDA VENDIT

“GÜRİŞ Holding”, i cili që nga viti 2000 është aktiv në fushën e energjisë së ripërtëritshme, ka arritur një fuqi totale instaluese prej 1065 MW me 10 Parqe të Energjisë së Erës, 8 Impiante të Energjisë Gjeotermike dhe 6 Impiante të Energjisë Hidroelektrike me kompaninë e energjisë MOGAN Energji Holding nën çatinë e saj. GÜRİŞ Holding, duke prodhuar energji të pastër dhe të ripërtëritshme me fuqinë instaluese prej 1065 MW, plotëson nevojat e energjisë së Turqisë.

ME ENERGJINË E ERËS, 834.000 FAMILJEVE JU SIGURON ENERGJI ELEKTRIKE

Duke vepruar në mënyrë aktive në fushën e energjisë së ripërtëritshme, që nga viti 2000, “GÜRİŞ Holding” në fushën e energjisë së ripërtëritshme ka një kapacitet total të instaluar prej 1130.75 MW, 64.8 MW jashtë vendit dhe 1065.95 MW brenda vendit. “GÜRİŞ Holding”, me 12 parqe të energjisë së erës, prej tyre 10 në Turqi dhe 2 jashtë vendit, vetëm në fushën e energjisë së erës prodhon 2,000,000 MWh energji elektrike çdo vit dhe plotëson nevojat vjetore të energjisë elektrike të 834,000 familjeve. të energjisë elektrike të 834,000 familjeve.

Lexo edhe

Video

error: