Grand Blue Fafa Resort & Spa sjell për Ju ofertat e ngrohta të janarit

Grand Blue Fafa Resort & Spa sjell për Ju ofertat e ngrohta të janarit

FAFA Hotels & Resorts, një emër i mirënjohur në industrinë e hotelerisë në Shqipëri dhe jo vetëm, fillon vitin me ofertat e ngrohta të janarit në Grand Blue Fafa Resort & Spa.

Oferta 1 përfshin 2 net/3 ditë (akomodim + mëngjes + SPA)

68 euro/person

Oferta 2 përfshin 2 net/3 ditë (akomodim + mëngjes + darkë + SPA)

79 euro/person

𝐃𝐚𝐦𝐚𝐢 𝐒𝐏𝐀 & 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐞 𝐩ë𝐫𝐟𝐬𝐡𝐢𝐫ë 𝐧ë ç𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭ë:

𝐏𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧ë d𝐢𝐦ë𝐫𝐨𝐫𝐞

𝐏𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧ë 𝐉𝐚𝐜𝐮𝐳𝐢

𝐇𝐚𝐦𝐚𝐦


𝐒𝐚𝐮𝐧𝐚

𝐁𝐚𝐧𝐣𝐨 𝐀𝐯𝐮𝐥𝐥𝐢

𝐃𝐡𝐨𝐦ë r𝐞𝐥𝐚𝐱𝐢 𝐦𝐞 k𝐫𝐢𝐩ë

𝐃𝐮𝐬𝐡 a𝐤𝐮𝐥𝐥𝐢 , d𝐮𝐬𝐡 e𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

Pije mirëseardhje

𝐌𝐛𝐫ë𝐦𝐣𝐞t të shoqëruara 𝐦𝐞 m𝐮𝐳𝐢𝐤ë l𝐢𝐯𝐞

Animatorë të dedikuar fëmijëve tuaj!

𝐊𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭: 𝟎𝟎𝟑𝟓𝟓𝟔𝟗𝟕𝟎𝟖𝟔𝟑𝟓𝟐

𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚: 𝐆𝐨𝐥𝐞𝐦, 𝐃𝐮𝐫𝐫𝐞𝐬, 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚

𝐖𝐞𝐛: 𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐟𝐚.𝐚𝐥

Lexo edhe

Video