Fundjava në Grand Blue Fafa Resort & Spa vjen me oferta fantastike

Fundjava në Grand Blue Fafa Resort & Spa vjen me oferta fantastike

Grand Blue Fafa Resort & Spa vjen me ofertë fantastike për një fundjavë të paharruar.

𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝟏 përfshin 𝟐 n𝐞𝐭 / 𝟑 d𝐢𝐭ë (a𝐤𝐨𝐦𝐨𝐝𝐢𝐦 + më𝐧𝐠𝐣𝐞𝐬 + 𝐒𝐏𝐀) 68 euro/person.

𝐎𝐟𝐞𝐫𝐭𝐚 𝟐  përfshin 𝟐 n𝐞𝐭 / 𝟑 d𝐢𝐭ë ( a𝐤𝐨𝐦𝐨𝐝𝐢𝐦 + më𝐧𝐠𝐣𝐞𝐬 + d𝐚𝐫𝐤ë+ 𝐒𝐏𝐀) 79 euro/person

𝐃𝐚𝐦𝐚𝐢 𝐒𝐏𝐀 & 𝐖𝐞𝐥𝐥𝐧𝐞𝐬𝐬 është 𝐞 𝐩ë𝐫𝐟𝐬𝐡𝐢𝐫ë 𝐧ë ç𝐝𝐨 𝐨𝐟𝐞𝐫𝐭ë:

𝐏𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐃𝐢𝐦𝐞𝐫𝐨𝐫𝐞

𝐏𝐢𝐬𝐡𝐢𝐧𝐞 𝐉𝐚𝐜𝐮𝐳𝐢

𝐇𝐚𝐦𝐚𝐦

𝐒𝐚𝐮𝐧𝐚


𝐁𝐚𝐧𝐣𝐨 𝐀𝐯𝐮𝐥𝐥𝐢

𝐃𝐡𝐨𝐦𝐞 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐱𝐢 𝐦𝐞 𝐊𝐫𝐢𝐩𝐞

𝐃𝐮𝐬𝐡 𝐀𝐤𝐮𝐥𝐥𝐢 , 𝐃𝐮𝐬𝐡 𝐄𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥

Pije mirëseardhje

𝐌𝐛𝐫ë𝐦𝐣𝐞t të shoqëruara 𝐦𝐞 m𝐮𝐳𝐢𝐤ë l𝐢𝐯𝐞

Animatorë të dedikuar fëmijëve tuaj!

𝐊𝐨𝐧𝐭𝐚𝐤𝐭: 𝟎𝟎𝟑𝟓𝟓𝟔𝟗𝟕𝟎𝟖𝟔𝟑𝟓𝟐

𝐀𝐝𝐫𝐞𝐬𝐚: 𝐆𝐨𝐥𝐞𝐦, 𝐃𝐮𝐫𝐫𝐞𝐬, 𝐀𝐥𝐛𝐚𝐧𝐢𝐚

𝐖𝐞𝐛: 𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐚𝐟𝐚.𝐚𝐥

Lexo edhe

Video