Forumi i Prespës për Dialog – sesioni i hapjes zyrtare të nivelit të lartë