Foleja

Emisioni FOLEJA ka për qëllim të shërbejë si një udhëzues për familjet tona, duke përfshirë fusha të ndryshme nga jeta dhe gjëra me të cilat përballemi çdo ditë. Si ushqehemi, vishemi, sillemi, zhvillohemi, a kemi hapësira të mjaftueshme për argëtim, këshilla nga profesionistë mbi sëmundjet, viruset, problemet në shkolla, vështirësitë në komunikim me prindër, temat aktuale etj…
Emisioni perfshinë intervista dhe storie të ndryshme me mjek, psikolog, mësues dhe profesionistë të fushave edukative sa i përket zhvillimit dhe sfidave me të cilat fëmijët dhe prindërit përballen.
  1. Emision Familjaro-Edukativ  me qasje informuese per publikun.
  2. Promocional për Bizneset.
  3. Informues dhe Argëtues me qëllim të përmirësimit dhe informimit të drejtë të  familjes
Transmetohet cdo të Shtunë në ora 16:30 në TV Dukagjini.