Falsifikoi paratë, Gjykata Themelore në Prishtinë shpall aktgjykimin ndaj të akuzuarit R.Z

Falsifikoi paratë, Gjykata Themelore në Prishtinë shpall aktgjykimin ndaj të akuzuarit R.Z

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit R.Z për veprën penale Falsifikimi i parasë nga neni 296 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. I akuzuari R.Z është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3  vite, të cilin dënim i akuzuari do ta mbajë pasi aktgjykimi do ta merr formën e prerë. I akuzuari R.Z është recidivist i disa veprave tjera penale.

Kështu ka njoftuar Gjykata Themelore në Prishtinë e cila përmes komunikatës ka theksuar se në tetor  të vitit 2021 në pompën e derivateve “Luma Petrol”, gjatë kontrollimit të veturës së të akuzuarit R.Z nga ana e Policisë së Kosovës, është gjetur kartëmonedha në vlerë prej 500 euro, e cila ka qenë e falsifikuar, e cila ishte vërtetuar nga raporti i Forenzikës së Kosovës. I akuzuari kishte qenë në dijeni se monedha ishte e falsifikuar, por të njëjtën kishte tentuar ta fus në qarkullim.

Njoftimi i plotë:


Prishtinë, 26 janar 2023 – Gjykata Themelore në Prishtinë – Departamenti për Krime të Rënda ka shpallur aktgjykimin kundër të akuzuarit R.Z për veprën penale Falsifikimi i parasë nga neni 296 paragrafi 2 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

I akuzuari R.Z është shpallur fajtor dhe është dënuar me dënim me burgim në kohëzgjatje prej 3 (tri) vite, të cilin dënim i akuzuari do ta mbajë pasi aktgjykimi do ta merr formën e prerë. I akuzuari R.Z është recidivist i disa veprave tjera penale.

Më datë 11.01.2021 rreth orës 20:55 në Lipjan, në pompën e derivateve “Luma Petrol”, gjatë kontrollimit të veturës së të akuzuarit R.Z nga ana e Policisë së Kosovës, është gjetur kartëmonedha në vlerë prej 500 euro, e cila ka qenë e falsifikuar, e cila ishte vërtetuar nga raporti i Forenzikës së Kosovës. I akuzuari kishte qenë në dijeni se monedha ishte e falsifikuar, por të njëjtën kishte tentuar ta fus në qarkullim.

Kundër këtij aktgjykimi, palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit të Kosovës, përmes Gjykatës Themelore në Prishtinë.

Lexo edhe

Video