EULEX: Gjykatat të komunikojnë me fjalë të thjeshta vendimet

Puna e gjykatave duhet të komunikohet në mënyrë aktive dhe proaktive, u tha në diskutimin lidhur me përmirësimin e komunikimit të gjykatave me publikun dhe mediat. Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) ka nënvizuar domosdoshmërinë që gjykatat të komunikojnë në gjuhë të thjeshtë vendimet që merren nga vet ky institucion. … Continue reading EULEX: Gjykatat të komunikojnë me fjalë të thjeshta vendimet