Drejtori i Policisë raporton në Komisionin për Siguri