Dita kur njerëzit me ngjyrë nisin të bëhen priftërinj

Dita kur njerëzit me ngjyrë nisin të bëhen priftërinj

Liderët e Kishës së Jezu Krishtit më 9 qershor të vitit 1978, kanë hedhur poshtë politikën 148-vjeçare rreth priftërinjve

Ata vendosën të mos respektojnë politikën e moslejimit të njerëzve me ngjyrë që të bëhen priftërinj mormonë.


Kisha e Jezu Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme (e njohur si Kisha SHDM dhe që quhet ndryshe me emrin Kisha Mormone) është një kishë e krishtere rivendosës, jo-trinitarian tradicional dhe emërtimi më i madh që buron nga Lëvizja e Shenjtorëve të Ditëve te Mëvonshme themeluar nga Jozef Smith, Jr. në Upstate New York në vitin 1830, sipas Wikipedia.

Kisha është e vendosur në Salt Lake City, Utah, dhe ka krijuar kongregacione (të quajtura degë) dhe ka ndërtuar tempuj në mbarë botën.

Kisha e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme e konsideron vetën një rivendosje e kishës së krishterë të hershme të themeluar nga Jezu Krishti, që më pas humbi në shekujt në vazhdim. Shenjtorët e Ditëve të Mëvonshme ose mormonët e shohin besimin në Krisht dhe shlyerjen si parimet qendrore të besimit të tyre.

Video