Deputetet mbajnë tryezë lidhur me politikat e përgjegjshme gjinore