Darka e KOK-ut me delegacionit e Komitetit Ndërkombëtar të Lojërave Mesdhetare