Çmimi i naftës dhe benzinës, ministria publikon tavanin e çmimeve për 24 orë