AL “KosovaPress” – Konkurs – Kameramanë

Agjencia e Lajmeve KosovaPress shpall konkurs për: Tre (3) kameramanë Kriteret: 1. Të ketë përvojë pune së paku 1-vjeçare 1.…

A.L. KosovaPress – KONKURS

Agjencia e Lajmeve KOSOVAPRESS shpall konkurs për: • Dy (2) gazetarë të nacionalitetit serb• Tre (3) përkthyes të gjuhës serbe…

CONAD shpall konkurs pune

Konad shpk është përfaqësi në Kosovë i produkteve italiane ushqimore dhe joushqimore. CONAD kërkon të punësojë punonjës për këto pozita…

AL KOSOVAPRESS – Konkurs – Dy montazhierë dhe një kameraman

Agjencia e Pavarur e Lajmeve KosovaPress shpallë konkurs për vendin e punës: Dy (2) montazhierëNjë (1) kameraman Kriteret për pozitën…

AL “KosovaPress” – Konkurs – Zyrtarë marketingu

Agjencia e Pavarur e Lajmeve KosovaPress shpallë konkurs: Dy (2) zyrtarë marketingu Kushtet: Të kënë të kryer se paku shkollën…

KRU “Gjakova” – Konkurs – Drejtor/e i/e Njësisë së Auditimit të Brendshëm

Në bazë të dispozitave të nenit 21, nenit 25, paragrafit 25.2, pika h) e Ligjit Nr. 03/L- 087 për Ndërmarrjet…

Agjencia e Lajmeve KosovaPress shpallë konkurs për:

Agjencia e Lajmeve KosovaPress shpallë konkurs për: Dizajner Grafik Dy gazetarë praktikantë Dy kameramanë praktikantë  Kriteret për pozitën e parë:…

Stone Castle shpall konkurs për vend të lirë pune

Stone Castle shpall konkurs për pozitën dizajner grafik. Kualifikimet të cilat kërkohen për konkurs janë si në vijim : Kualifikim…

Agjencia e Lajmeve KosovaPress shpallë konkurs për

Një gazetar në deskun informativ Inkurajohen të aplikojnë të gjithë ata që kanë studiuar ose studiojnë gazetari, shkenca politike e…