Bullgaria me program arsimor për të ndihmuar promovimin e aftësive sociale të fëmijëve

Bullgaria me program arsimor për të ndihmuar promovimin e aftësive sociale të fëmijëve

Programi arsimor Play with Fori është përfshirë në projektin EU-SELF Përmbledhje e praktikave të mira në Evropë në promovimin e zhvillimit social dhe emocional të fëmijëve parashkollorë.

Programi është zhvilluar nga profesori Sevjian Eubova pranë Universitetit Preslav në Shumen, njoftoi universiteti në faqen e tij të internetit.

EU-SELF grupon gjashtë vende në të gjithë Evropën, secila me përvojën e vet në fushën e aftësive sociale dhe emocionale te fëmijët.


Projekti koordinohet nga Universiteti i Ri bullgar dhe përmbledhja është përpiluar nën drejtimin editorial të Universitetit të Shkencave të Aplikuara dhe Arteve të Brukselit Erasmus në Bruksel.

Eubova punoi në projekt në bashkëpunim me organizatën jofitimprurëse hungareze Galileo Progetti, një kopsht fëmijësh në Bullgari, Maieutica y Centro Social de Soutelo në Portugali, Universitetin në Tuzla dhe Shkollën Montessori IG Provate në Bosnje e Hercegovinë, si dhe Universitetin Lund në Suedi.

Qëllimi i projektit është të zhvillojë aftësitë emocionale te fëmijët, si dhe aftësitë e ndërveprimit midis fëmijëve dhe prindërve. Një zhvillim i tillë mundëson aplikimin e njohurive, qëndrimeve dhe aftësive për të kuptuar emocionet, zhvillimin e empatisë dhe marrëdhënieve pozitive, si dhe vendimmarrje të përgjegjshme.

Programi ka për qëllim fëmijët e moshës parashkollore, me një orë mësimi në javë që zgjat nga 15 deri në 25 minuta në varësi të grup-moshës./BTA

Lexo edhe

Video