Berisha: Qeveria po e vjedh popullin dhe po e varfëron shtetin

Deputeti i PDK-së Hisen Berisha ka kritikuar Qeverinë e Kosovës për mos ndërmarrje të masave adekuate në raport me ngritjen e çmimeve.


Në fjalën e tij në seancën parlamentare mbi ngritjen e çmimeve, deputeti nga radhët e partisë opozitare tha se Qeveria duhet të merr masa në rritjen e rezervave shtetërore në drithëra, artikuj themelor dhe karburante.

“Propozoj që Qeveria e Kosovës të merr masa në rritjen e rezervave shtetërore në drithëra, artikuj themelor dhe karburante duke eliminuar procedurën burokratike… Qeveria menjëherë do të duhej ta largonte TVSH-në për artikujt bazë, dhe ta largojë akcizën për bujqësi dhe prodhimtari, por edhe për ato kompani që janë duke përfunduar punime publike e që tenderët të cilët i kanë marrë tani, i kanë me çmimet ta zëmë të dhjetorit 21 nëse flasim për naftën, dhe me çmimet 22 ato do të falimentojnë dhe nuk do të arrijnë t’i përfundojnë ato punime dhe kjo do të jetë e dëmshme, shumë dimensionalisht. Pra, ato duhet ndihmuar… Mallrat me akcizë dhe TVSH të lartë, Qeverisë i krijon mundësi me propagandua se Qeveria po i rrit të hyrat, kurse e vërteta është se Qeveria po e vjedh popullin dhe po e varfëron shtetin sepse sa më i lartë çmimi i naftës, akciza është më e madhe, sa më i lartë çmimi i vajit, TVSH-ja është më e madhe. Por, në vend që këto të hyra të mëdha të Qeverisë, përkthehen në standard të lartë dhe mirëqenie për qytetarët po ndodh e kundërta. Nga të hyrat e mëdha të Qeverisë, po varfërohet populli dhe po pasurohen qeveritarët. Kjo nuk po bëhet pa qëllim, sepse mallrat me akcizë dhe TVSH-ja e lartë i krijoji Qeverisë mundësi të propagandojë, sepse po rrit të hyrat nga deklasimi i tatimeve dhe taksave”, ka thënë Berisha.

Lexo edhe

Video