Bëhu drejtor/eshë dhe aksionar/e në Restorantin Leka

Bëhu drejtor/eshë dhe aksionar/e në Restorantin Leka

Leka Holding Sh.A. kërkon drejtor/eshë në Restorantin Leka me ofertën që të bëhet edhe aksionar në restorant me ofertën e tij.

Kjo ftesë është për të gjithë ata që duan të jenë të suksesshëm. U drejtohet atyre personave të cilët deri më tani kanë investuar në veten e tyre për t’u aftësuar dhe për të zhvilluar talentin e tij.

Është për ata Menaxher-e/Drejtor-eshë/Biznesmen-e të suksesshëm që mendojnë të investojnë profesionalizmin dhe përvojën e tyre në restorant që do t’i sjellë përfitime nga vlera monetare, te aksioneve ashtu dhe nga ajo profesionale.


Afati i aplikimit është deri me 10 shkurt 2022.

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë CV-në dhe Letër Motivimin në adresën e emailit [email protected]

Kush është LEKA HOLDING?

Leka Holding është Shoqëri Aksionare që benë krijimin e kompanive të reja dhe zhvillimin e atyre ekzistuese. Synon të shtrijë veprimtarinë e saj në shumë fusha të ekonomisë me sa më shumë aksionarë, duke ndihmuar bizneset, ku së bashku të zhvillohemi duke u vendosur në tregun global dhe në të njëjtën kohë të iu ofrojë brendeve globale infrastrukturën e përshtatshme për të qenë më fitimprurëse tek ne apo jashtë.

Lexo edhe

Video