BE ndan 14.2 miliardë euro për Kosovën, Turqinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor

BE ndan 14.2 miliardë euro për Kosovën, Turqinë dhe vendet e Ballkanit Perëndimor

Parlamenti Evropian ka miratuar Rregulloren për Themelimin e IPA-së III nga e cila vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqia do të kenë në dispozicion 14,2 miliardë si ndihmë për reformat që duhet të bëjnë këto vende për t’u përgatitur për të hyrë në Bashkimin Evropian.

Këto fonde do të mbështesin implementimin e reformave në Kosovë, Shqipëri, Bosnje dhe Hercegovinë, Mal të Zi, Serbi, Maqedoni të Veriut dhe Turqi për periudhën 2021-2027.


“Qëllimi kryesor i IPA III është që të ndihmojë këto vende në miratimin dhe zbatimin e reformave politike, institucionale, juridike, administrative, sociale dhe ekonomike të kërkuara për të qenë në përputhje me vlerat e Unionit dhe për t’u përshtatur në mënyrë progresive me rregullat, standardet dhe politikat e BE-së”, thuhet në një njoftim të Parlamentit Evropian.

Ky fond mund të ndryshohet ose pezullohet nëse nuk shtetet e përmendura me lartë nuk i përmbahen respektimit te vlerave ‘themelore’ – demokracia, të drejtat e njeriut dhe sundimi i ligjit.

Lexo edhe

Video