Bashkimi Evropian i rekomandon Kosovës të reformojë sektorin e energjisë

Kosova dhe Bashkimi Evropian miratojnë udhëzimet e përbashkëta të politikave ekonomike në takimin vjetor të dialogut ekonomik dhe financiar të Këshillit të BE-së. Në këtë takim është shqyrtua edhe Programi i Reformës Ekonomike të Kosovës 2023-2025. Megjithatë, për sa i përket qëndrueshmërisë ekonomike dhe nxitjes së rritjes gjithëpërfshirëse, është thënë se Kosova duhet të reformojë … Continue reading Bashkimi Evropian i rekomandon Kosovës të reformojë sektorin e energjisë