Bashkëbisedim me Dr. Drita Lumi Demiri rreth ndikimit të vaksinës COVID-19 në gjidhënie