Banka Botërore prezanton raportin e rregullt ekonomik për Ballkanin Perëndimor