Bajrami dhe Kastrati flasin rreth riorganizimit të procesit mësimor në Kamenicë