Avokati i Popullit flet për shkeljen e të drejtave të njeriut në kohën e koronavirusit

Institucioni i Avokatit të Popullit i ka kërkuar Agjencisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale që të procedojë me masa ndëshkuese ndaj atyre që shkelin ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. Avokati i Popullit thotë se publikimi i të dhënave të pacientëve që janë në trajtim me Covid-19 nuk mund të bëhet në asnjë mënyrë. Në një intervistë për KosovaPress, Hilmi Jashari tregon edhe ankesat që kanë arritur në këtë institucion gjatë kohës së pandemisë, të cilat kanë të bëjnë me të burgosurit, dhe me shtetasit e Kosovës në Evropë.

Avokati i Popullit, Hilmi Jashari thekson se të dhënat e pacientëve duhet të mbrohen edhe jashtë çështjes me pandeminë, dhe se rrethana e vetme kur ato mund të publikohen është kur vet pacienti deklaron për gjendjen e tij.

“Rregullat janë shumë të qarta dhe nuk do të duhej të ndodh, çdo tejkalim i kësaj të drejte normal që përbën ndërhyrje edhe shkelje të ligjit, dhe është autoriteti i përcaktuar, agjenioni për mbrojtjen e të dhënave i cili ka autorizimin gjithashtu të shqiptojë masa ndaj autoriteteve ose personave që e shkelin këtë të drejtë. Nuk ka asnjë dilemë që ato janë të ndaluara të publikohen përjashtimisht rrethanave kur vet personi deklarohet, përndryshe në asnjë rrethanë nuk lejohet”, thotë Jashari.

Duke e pranuar me shqetësim situatën aktuale ku në disa raste është bërë i ditur identiteti i pacientit të prekur me Covid-19, Avokati i Popullit i është drejtuar me shkresë zyrtare institucionit përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale.

“E kemi dërguar një letër zyrtare të Agjensioni për Mbrojtjen e të Dhënave me të cilën kemi kërkuar që të vihet në lëvizje për të shqiptuar masat ndëshkuese siç janë paraparë me ligjin për autoritetet të cilat e shkelin këtë të drejtë”, thotë ai.

Jashari thotë se kanë pranuar ankesa edhe nga qytetarë prej vendeve të ndryshme të Evropës të cilët kanë shprehur interesim për t’u kthyer në Kosovë, ndërkohë që konsullatat kanë vënë disa kufizime me listë prioritare.


Si thotë Jashari, disa qytetarë janë ankuar për mos përfshirje në listë.

“Megjithatë këto kufizime dhe kjo listë prioritare sigurisht se mund të ketë rrethana ku mund të shkelen të drejtat e njeriut, ne jemi tani duke u marrë me ato, sot gjithashtu kemi kontaktuar autoritetet po provojmë të vihemi në kontakt për të parë se cilat janë arsyet që konsullatat tona në disa raste kanë bërë kufizime të tilla ose nuk i kanë fut në listën prioritare personat, që duket se kanë pas të drejtë sepse kanë anëtarë të familjes sëmurë ose kanë në përkujdesje fëmijët e të tjera, që lë të kuptohet se do të duhej, mirëpo në anën tjetër duhet me pa edhe numrin e fluturimeve, numrin e personave, cilat kanë qenë njoftimet, cilat janë kriteret e ambasadave tona që kanë bërë kësi lloj kufizimesh, për të vlerësuar pastaj a janë shkelje ose jo”, thotë ai.

Gjithashtu, ky institucion ka pranuar ankesa edhe prej disa të burgosurve lidhur me lirimin me kusht.

Jashari thotë se këtë çështje e kanë zgjidhur.

“Kanë pas të bëjnë prej kërkesave me lirim me kusht, sepse siç e dini Paneli për Lirimin me Kusht nuk ka funksionuar për një periudhë kohore për shkak të vendimit të qeverisë dhe për shkak të pamundësisë që ky komision të vlerësojë të gjitha kërkesat e të burgosurve që kanë pas të bëjnë me lirimin me kusht. Megjithatë edhe kjo çështje është zgjidhur, para disa ditësh kam pasur një takim dhe është vendosë për disa prej kërkesave tash shohim nëse vazhdojmë të pranohen ende ankesa të tilla të të burgosurve”, thotë ai.

Jashari tha se nuk ka vështirësi me burgje sikur po ndodh në disa vende të botës, meqë masat e Shërbimit Korrektues dhe Ministrisë së Drejtues janë në harmoi me situatën.

Lexo edhe

Video