Ndikimi i Remitencave në Ekonomi

Remitencat janë trasfer (dërgim) i  parave që zakonisht bëhet nga të punësuarit jashtë atdheut (mërgimtarët) drejt vendit prejardhjes së tyre.…

Çka po ndodhë tani në ekonominë botërore si pasojë e COVID 19?

Si çdo krizë tjetër edhe kjo krizë botërore ka efektet e saja negative dhe nëse ndalemi dhe e shikojmë në…
Postimet e vjetra
error: