Sofistët

 (Me shkas) “Megjithatë, Sofistët na lanë mesazhin më të rëndësishëm politik, atë se si duhet ti zgjedhim fjalët kur flasim…

Politikat bujqësore, sa për sy e faqe

”Vendi mund të shërohet, koha kurrë”. Napoleon Bonaparte Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural e ka hartuar Planin 7…

Hartimi i Strategjisë, prioritet

“Strategjia pa taktika është rruga më e ngadalshme drejt fitores. Taktikat pa strategji janë zhurma para humbjes.” Sun Tzu Kriza…
Postimet e vjetra