ATK shënon rritje të të hyrave nga tatimet

ATK shënon rritje të të hyrave nga tatimet

Administrata Tatimore e Kosovës ka thënë se gjatë katër muajve të parë të këtij viti ka inkasuar të hyra nga tatimet në vlerë prej 269.4 milionë euro.

Në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar kjo shifër shënon një rritje prej 68.5 milionë euro apo 34.1 për qind.


“Tejkalim të të hyrave ATK nuk ka vetëm në raport me vitin paraprak, por edhe në krahasim me planin, ku rritja e të hyrave në raport me planin ka shkuar në 39.5 milion euro apo 17.2%”, thuhet në një komunikatë të ATK-së.

Krahas rritjes së të hyrave, Administrata Tatimore thotë se është duke u angazhuar në identifikimin e çdo rasti, i cili i shmanget obligimeve tatimore siç parashihet me legjislacionin tatimor.

“Kjo është duke u realizuar përmes projekteve të fundit, të cilat në fokus të trajtimit kanë të gjithë tatimpaguesit/bizneset të cilat sipas analizës së riskut kanë rezultuar si tatimpagues me risk të lartë për evazion fiskal, si në deklarimin dhe pagesën e tatimeve, në regjistrimin e punëtorëve si dhe mos-pajisje me arkë fiskale dhe mos-lëshimin e kuponëve fiskal”, thuhet në komunikatë.

Lexo edhe

Video