Plani i Rritjes, takimi i radhës i liderëve të Ballkanit Perëndimor mbahet në BeH
Biznes
Lexohet për: 9 min.
1 muaj më parë
Linku u kopjua

Kryeministri Albin Kurti ka folur mbi takimin e liderëve të rajonit për Planin e Rritjes në Kotorr, me pjesëmarrjen e BE-së dhe SHBA-së nën sloganin "Një rajon, vizion i përbashkët", ku është miratuar edhe një deklaratë e përbashkët, teksa është bërë e ditur se takimi i radhës do të mbahet në Bosnje e Hercegovinë.

Kurti ka thënë se samiti në Kotorr ishte një mundësi e mirë për të nënvizuar rëndësinë që Plani i Rritjes ka për rajonin dhe progresin që Kosova ka bërë drejt  Agjendës së Reformave, si dhe për të përçuar mesazhin e nevojës për fqinjësi të mirë dhe njohje de-jure e de-facto si bazë për paqe e siguri dhe integrim rajonal.

Për të luftuar krimin financiar dhe parandaluar pastrimin e parave, kryeministri Kurti ka theksuar se rajoni duhet të bëhet pjesë e institucionit të ri të BE-së, "Anti-Money Laundering Authority" (AMLA), kërkesë kjo që u bë pjesë dhe e deklaratës së përbashkët të këtij takimi.

“Teksa ky proces shënon 10-vjetorin e themelimit, zbatimi i plotë i marrëveshjeve të arritura është i domosdoshëm, përfshirë ajo për lëvizjen e lirë me letërnjoftim mes Kosovës dhe Bosnjës”, ka shkruar Kurti në Facebook.

Deklarata e përbashkët nga liderët e 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor:

1. Duke pranuar sfidat e vazhdueshme dhe serioze të sigurisë të paraqitura nga rrethanat aktuale gjeopolitike dhe në veçanti agresioni rus kundër Ukrainës, ne, udhëheqësit e BB6 ritheksojmë angazhimin tonë për të çuar më tej bashkëpunimin në rajonin tonë dhe për të përdorur një vrull të rinovuar në politikën e zgjerimit të BE-së.

2. Duke përshëndetur miratimin nga Parlamenti Evropian dhe Këshilli i BE-së të Lehtës së Reformës dhe Rritjes, e cila do të stimulojë më tej rrugën e anëtarësimit në BE të Ballkanit Perëndimor, duke ofruar ndihmë financiare shtesë për zbatimin e reformave themelore.

3. Rrjedhimisht, në sinergji dhe bashkëpunim me partnerët tanë të BE-së, përgatitja e agjendave respektive të reformave të secilit prej vendeve të Ballkanit Perëndimor 6 është në rrugë të mbarë me synimin për të arritur reforma thelbësore socio-ekonomike duke nxitur demokracinë, vlerat themelore dhe sundimin e ligji si parakusht për stabilitetin dhe prosperitetin e Rajonit të Ballkanit Perëndimor.

4. Me perspektivën e Planit të Ri të Rritjes për gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, ne jemi të përkushtuar të përqafojmë mundësitë e paraqitura nga kjo nismë për rajonin; synimi ynë është të lehtësojmë transformimin ekonomik dhe social të shoqërive tona, duke i hapur rrugën anëtarësimit të plotë në Bashkimin Evropian, duke qëndruar të përkushtuar ndaj respektimit të parimit të aderimit të bazuar në merita gjatë gjithë këtij procesi.

5. Duke vlerësuar se rezultatet e prekshme të prodhuara nga Tregu i Përbashkët Rajonal (CRM) si nxitës i tregtisë ndër-rajonale dhe nxitës i integrimit ekonomik në Rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ne, udhëheqësit e gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP6), mbetemi të përkushtuar për përfundimin e përsëritjes së parë të Planit të Veprimit CRM që përfundon në vitin 2024 dhe bëjmë thirrje për zbatimin e plotë të marrëveshjeve të kaluara të arritura në kontekstin e tij. Ne angazhohemi të miratojmë Planin e ri të Veprimit për Tregun e Përbashkët Rajonal 2025-2028 në Samitin e Liderëve të Procesit të Berlinit 2024. Kjo fazë e re e CRM vepron si një hap drejt Tregut të Vetëm të BE-së në shumë sektorë, duke zhbllokuar potencialin ekonomik të rajoni, duke krijuar mundësi për sektorin tonë privat dhe (SME-të) si dhe për punëtorët.

6. Përsëritja e dytë e Planit të Veprimit të Tregut të Përbashkët Rajonal do të bazohet në fushat prioritare ekzistuese të CRM, por pa u kufizuar në, të tilla si lëvizja e lirë e mallrave, lëvizja e lirë e shërbimeve, masat tregtare horizontale, zhvillimi i kapitalit njerëzor, mundësimi i biznesit mjedisi dhe konkurrenca dhe transformimi digjital. Ftojmë Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal dhe CEFTA-n të koordinojnë, në bashkëpunim të ngushtë me organizatat rajonale, institucionet e BE-së, shoqëritë civile rajonale dhe institucionet financiare ndërkombëtare, si dhe autoritetet përkatëse të BB6, për të përgatitur planin e veprimit për fazën e re të Tregu i përbashkët rajonal, duke përfshirë një afat kohor për zbatimin dhe rezultate të matshme. Ftojmë Këshillin e Bashkëpunimit Rajonal dhe aktorë të tjerë rajonalë që të vazhdojnë mbështetjen dhe të lehtësojnë përfshirjen e parlamenteve në Procesin e Berlinit dhe agjenda të tjera të integrimit rajonal.

7. Të vetëdijshëm për rëndësinë e saj për konvergjencën e përshpejtuar, ne angazhohemi për të përmbushur të gjitha parakushtet për anëtarësimin në Zonën e vetme të pagesave në euro (SEPA), siç thuhet në deklaratën e Tiranës të datës 29 shkurt. Në këtë përpjekje, Komisioni Evropian do të ofrojë ndihmën e nevojshme dhe të menjëhershme për të realizuar aderimin e parë në SEPA nga rajoni, tashmë deri në fund të vitit 2024.

8. Duke njohur nevojën për përmirësimin e lëvizjes së lirë të mallrave, BB6, Sekretariati i CEFTA-s dhe Komuniteti i Transportit do të finalizojnë dhe zbatojnë udhërrëfyesin e Korsive të Gjelbra, duke përfshirë përmes rritjes së tregtisë ndër-rajonale brenda Ballkanit Perëndimor, përmirësimin e bashkëpunimit doganor ndërmjet Ballkanit Perëndimor dhe BE dhe modernizimi i pikave të kalimit kufitar/të përbashkët (PKK).

9. Duke marrë parasysh rëndësinë e një mekanizmi efikas për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, ne njohim rëndësinë e përfundimit të negociatave të Protokollit Shtesë 7 të CEFTA-s për Zgjidhjen e Mosmarrëveshjeve me qëllim të prezantimit të marrëveshjes në Samitin e ardhshëm të Procesit të Berlinit. Për këtë qëllim CEFTA do të sigurojë trajtim të barabartë të të gjitha palëve.

10. Për më tepër, në vijim të udhërrëfyesit gjithëpërfshirës, do të përgatiten skedarë të synuar për të adresuar PKK prioritare të përzgjedhura më parë. Krahas udhërrëfyesit dhe duke u mbështetur në udhërrëfyesin, udhëheqësit shprehën mbështetjen e plotë për krijimin e një Programi Rajonal për Lehtësimin e Tregtisë dhe Transportit, për të mundësuar konvergjencën e rajonit në tregun e vetëm të BE-së, duke reduktuar barrierat tregtare dhe kostot dhe duke përmirësuar efikasitetin e transportit ndërmjet BP6 dhe BE-së. Programi do të zbatohet nga Banka Botërore në bashkëpunim të ngushtë me Komunitetin e Transportit, CEFTA-n dhe Komisionin Evropian, në të njëjtën kohë me Programin e Transportit të Sigurt dhe të Qëndrueshëm të BE-së.

11. Duke ndjekur prioritetin tonë për t'u bashkuar gradualisht me Tregun Unik të BE-së, BP6 dhe KE do të punojnë së bashku për të përgatitur Marrëveshjet për Vlerësimin dhe Pranimin e Konformitetit (ACAA) dhe për krijimin e Akademisë së Tregut Unik, e cila do të sigurojë që secili prej sistemeve individuale të BP6 të përafrohet plotësisht me ato të BE-së.

12. Për të kontribuar në konkurrencën industriale dhe për të forcuar autonominë e hapur strategjike të BE-së, palët e interesuara nga BP6 i janë bashkuar Aleancës së Medikamenteve Kritike. Si anëtarë të Aleancës, BP6 aspiron të luajë një rol aktiv në forcimin dhe diversifikimin e zinxhirëve të furnizimit të barnave kritike në BE, duke rritur përfundimisht përpjekjet për të parandaluar dhe trajtuar në mënyrë efektive mungesat.

13. Duke konfirmuar angazhimin tonë për vazhdimësinë e këtij bashkëpunimi të frytshëm, kemi kënaqësinë të njoftojmë se takimi i radhës i liderëve të Ballkanit Perëndimor mbi Planin e Rritjes do të zhvillohet në Bosnje dhe Hercegovinë. Duke qenë të vetëdijshëm se zbatimi i suksesshëm i Planit të Rritjes dhe progresi ynë ekonomik arrihet vetëm përmes bashkëpunimit tonë të mirë, avancimit demokratik, përafrimit me politikat, vlerat dhe standardet e BE-së, ne jemi gati për fazën tjetër të bashkëpunimit tonë, e cila gradualisht do të çojë ne drejt një tregu të përbashkët rajonal efikas që është i integruar mirë në tregun e vetëm të BE-së.

14. Me qëllim të përmirësimit të lidhjes digjitale, BP6 dhe KE do të punojnë së bashku për të integruar rajonin në shërbimet e besuara të BE-së sapo legjislacioni vendas të jetë në përputhje me shërbimet elektronike të identifikimit, vërtetimit dhe besimit (eIDAS), kuletat e identitetit digjital vendas të zhvillohen digjitale individuale kuletat e identitetit dhe t'i bëjnë ato të ndër-veprueshme në nivel rajonal. Kjo do të lejonte që Ballkani Perëndimor të jetë pjesë e Portofolit të Identitetit Digjital të BE-së.

15. BP6 janë të përkushtuara për të intensifikuar përpjekjet për të ndjekur angazhimet dhe ndërmarrjet e kaluara në kuadër të Procesit të Berlinit, duke përfshirë zbatimin e plotë të Marrëveshjeve për lëvizshmërinë. Individualisht, ne duhet të trajtojmë dhe eliminojmë me zell pengesat ndaj interesave të përbashkëta që dalin nga kjo agjendë, të cilën ne e pranojmë si përfundimisht të dobishme për qytetarët tanë, prosperitetin ekonomik dhe integrimin evropian të rajonit tonë. Për këtë qëllim, ne angazhohemi të sigurojmë institucione rajonale plotësisht funksionale për të çuar përpara Tregun tonë të Përbashkët Rajonal dhe për t'u përgatitur për integrimin tonë më të ngushtë në tregun e vetëm të BE-së.

16. Të udhëhequr nga dëshira për të forcuar sigurinë rajonale, për të rritur integritetin financiar dhe për të forcuar bashkëpunimin në luftimin e krimit financiar, liderët e BP6 shprehin interesin e tyre për të eksploruar mundësitë për të bashkëpunuar me Autoritetin e ri Kundër Pastrimit të Parave të BE (AMLA).

Kjo webfaqe mirëmbahet dhe menaxhohet nga Agjencia e Lajmeve KosovaPress. KosovaPress mban të drejtat e rezervuara me copyright sipas dispozitave ligjore për të drejtat e autorit dhe pronës intelektuale. Përdorimi, modifikimi dhe shpërndarja për qëllime komerciale pa marrëveshje me KosovaPress, ndalohet rreptësisht.
Ky aplikacion uebsajti është zhvilluar me mbështetjen e #SustainMedia Programme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Qeveria Gjermane, ndësa implementohet nga GIZ, DW Akademie dhe Internews. Përmbajtja e tij është përgjegjësi vetëm e KosovaPress dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht pikëpamjet e BE-së apo të Qeverisë Gjermane.
Të gjitha të drejtat e rezervuara nga A.P.L. KosovaPress © 2002-2024